top of page

Municipality board

Ordinary members

Siv Relander, chairman

Substitute members

Robert Karlman
Åsa Gottberg-Jansson
Peder Blomsterlund
Helen Fagerström
Henrik Sundberg

Municipality board

Datum för framläggning av kommunstyrelsens protokoll publiceras på den elektroniska anslagstavlan innan mötet.

  • Mötet den 11 augusti flyttas till den 26 augusti

bottom of page