top of page
Kommunens anslagstavla

Kommunstyrelsen

Byggnadstekniska nämnden

Bildningsnämnden

Ekonomi och styrdokument

Soc och ekonomi och styr
Dokumentnamn
Nr
Mötesdatum
Anslag datum
Protokoll
8
04.07.2024
05.07.2024
Protokoll
7
14.06.2024
17.06.2024
Kallelse
7
14.06.2024
07.06.2024
Protokoll
6
17.05.2024
17.05.2024
Kallelse
5
29.04.2024
22.04.2024
Protokoll
5
29.04.2024
30.04.2024
Protokoll
4
14.03.2024
15.03.2024
Kallelse
3
15.02.2024
09.02.2024
Protokoll
3
15.02.2024
16.02.2024
Protokoll
2
11.04.2024
17.04.2024
Kallelse
2
08.02.2024
31.01.2024
Protokoll
2
08.02.2024
08.02.2024
Kallelse
2
11.04.2024
28.3.2024
Kallelse
1
4.1.2023
22.12.2023
Kallelse
1
11.01.24
03.01.24
Protokoll
1
04.01.24
05.01.2024
Protokoll
1
11.01.2024
15.01.2024
Kallelse
8
11.12.2023
30.11.2023
Protokoll
8
11.12.2023
12.11.2023
Kallelse
7
05.09.2023
28.08.2023
Protokoll
7
05.09.2023
07.09.2023
Protokoll
6
04.07.2023
04.07.2023
Kallelse
6
29.06.2023
16.06.2023
Protokoll
5
14.06.2023
15.06.203
Kallelse
5
14.06.2023
06.06.2023
Protokoll
4
15.08.2023
28.08.2023
Kallelse
4
09.05.2023
28.04.2023
Protokoll
4
09.05.2023
09.05.2023
Protokoll
3
27.04.2023
03.05.2023
Protokoll
3
12.04.2023
14.04.2023
Kallelse
3
12.04.2023
04.04.2023
Kallelse
3
27.04.2023
14.04.2023
Protokoll
3
27.04.2023
03.05.2023
Protokoll
2
17.03.2023
17.03.2023
Protokoll
2
27.03.2023
29.03.2023
Kallelse
2
14.03.2023
27.02.2023
Kallelse
2
27.03.2023
20.03.2023
Protokoll
1
27.03.2023
29.03.2023
Kallelse
1
23.02.2023
09.02.2023
Protokoll
1
19.01.2023
10.03.2023
Protokoll
1
23.02.2023
27.02.2023
Kallelse
11
13.12.2022
05.12.2022
Protokoll
11
13.12.2022
14.12.2022
Protokoll
10
10.11.2022
11.11.2022
Kallelse
10
10.11.2022
27.10.2022
Kallelse
9
20.09.2022
25.08.2022
Protokoll
9
20.09.2022
23.09.2022
Protokoll
8
19.07.2022
19.07.2022
Protokoll
7
04.07.2022
05.07.2022
Protokoll
6
06.06.2022
08.06.2022
Protokoll
5
04.05.2022
05.05.2022
Protokoll
4
06.04.2022
08.04.2022
Protokoll
3
22.02.2022
25.02.2022
Kallelse
2
08.09.2022
31.08.2022
Protokoll
2
08.09.2022
19.09.2022
Protokoll
2
27.01.2022
31.01.2022
Protokoll
1
12.01.2022
12.01.2022
Protokoll
1
09.05.2022
12.05.2022
Protokoll
10
14.12.2021
15.12.201
Protokoll
9
20.10.2021
21.10.2021
Protokoll
8
04.10.2021
04.10.2021
Protokoll
7
15.09.2021
03.09.2021
Protokoll
6
26.08.2021
27.08.2021
Protokoll
5
23.06.2021
24.06.2021
Protokoll
4
27.05.2021
31.05.2021
Protokoll
3
08.04.2021
09.04.2021
Protokoll
2
22.12.2021
04.04.2022
Protokoll
2
16.03.2021
117.03.2021
Protokoll
1
06.06.2022
04.04.2022
Protokoll
1
08.02.2021
09.02.2021
Ytterligare dokument finns under blanketter och anvisningar samt under respektive nämnd
Om kommunens anslagstavla

Varje kommun ska på sin webbplats ha en elektronisk anslagstavla där tillkännagivanden görs offentliga genom att de utan dröjsmål publiceras samt vid behov även på något annat sätt som kommunen fattat beslut om.   Kommunen ska i sina lokaler eller på någon annan plats ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan.

 

Fullmäktiges, styrelsens och en nämnds protokoll ska efter justeringen publiceras på kommunens webbplats tillsammans med en besvärsanvisning eller en anvisning om rättelseyrkande. Om publiceringen ska meddelas på kommunens elektroniska anslagstavla. Övriga kommunala myndigheters protokoll ska hållas tillgängliga på kommunens webbplats om myndigheten beslutar det.

 

Här skall kungörelser, lediganslagna tjänster samt senaste protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsentyrelse och nämnderna publiceras.

bottom of page