Information om lagtings och kommunalvalet

Invalda i Kökars kommunfullmäktige i valet den 20.10.2019
Centralvalnämnd/Valnämnd
Valbestyrelse

MEDDELANDE

 

Lagtings- och kommunalval 2019

 

 

Ordinarie lagtings- och kommunalval förrättas söndagen den 20 oktober 2019 i Kökars grundskola, vallokalen är öppen kl.09.00-20.00

 

I kommunalvalet i Kökar ska väljas nio (9) kommunfullmäktige.

 

Anmälan av kandidater och valförbund ska inlämnas till Centralvalnämnden, Kökars kommunkansli under vardagar kl.10.00-14.00 dock senast måndagen den 16 september 2019 kl. 16.00. Handlingarna får även insändas per post till Centralvalnämndens kansli; Kommunkansliet Karlby 22 730 KÖKAR, tel.55724 e-post: info@kokar.ax

 

Förtidsröstning anordnas under tiden 7-11 oktober 2019 i Kökars kommunkansli måndag-fredag kl. 10.00-14.00, onsdagen den 9 oktober  kl. 10.00-17.00.

 

Förtidsröstningen anordnas även för vårdtagare vid Sommarängen på tider som meddelas inom inrättningen. 

 

Den som till följd av vistelse utanför landskapet eller till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning eller på grund av någon annan liknande omständighet inte kan rösta på ett allmänt förtidsröstningsställe eller i en vallokal, kan anhålla om förtidsröstningshandlingar från kommunala centralvalnämnden i Kökar,  22730 Kökar, tel. 55724, senast 15 oktober 2019 före kl.16.00. 

 

Ytterligare information finns på www.val.ax.

Kökar den 26 augusti 2019

Ralf Johansson                                           Madelene Ahlgren-Fagerström

Centralvalnämndens ordförande             Sekreterare