top of page
Nämnder
Biblioteks och kulturnämnden
Bibliotek
Ordinarie medlemmar

Gun Lindblom ordförande    

Philip Hällund vice ordförande    

Nina Grönroos-Friman

Agneta Sundström        

Mats Carlström    

Personliga ersättare

Bengt Mattsson

Kerstin Gäddnäs

Krister Hellström

Maj-Britt Engström

Åsa Gottberg-Jansson

Byggnadstekniska nämnden
Byggnad
Ordinarie medlemmar

Bo Ponthin ordförande    

Rainer Eriksson, vice ordförande

Inger Bodmark     

Robin Nylund        

Gunilla Pleijel    

Personliga ersättare

Joel Sundström

Lotta Eriksson

Henrik Sundberg

Kent Finneman

Gunnar Sundström

Byggnadstekniska nämndens blanketter och anvisningar
Närings- trafik- och inflyttningsnämnden
Närings
Ordinarie medlemmar

Natalie Björk, ordförande

Johanna Henriksson    

Thomas Dahlgren     

Ida Henriksson    

Harry Holmström

Personliga ersättare

Gerry Allgode

Jansson Johannes

Peder Blomsterlund 

Lotta Eriksson

Johan Karlman 

Bildningsnämnden
Skol
Ordinarie medlemmar

Madelene Ahlgren-Fagerström, ordf.

Katariina Vuorinen vice ordförande    

Rainer Eriksson   

Helen Fagerström    

Krister Hellström    

Personliga ersättare

Gunilla Ponthin

Kerstin Allgode

Maarit Strand

Liselotte Karlman

Johan Engdahl

Anvisningar och information
Hemvårdsstöd
Bildningsnämnden
Äldreomsorgsnämnden och Äldrerådet
social
Ordinarie medlemmar

Nina Grönroos-Friman ordförande      

Robert Karlman       

Krister Hellström

Sara Hellström       

Personliga ersättare

Natalie Björk

Jens Aalto

Lotta Eriksson

Johanna Henriksson

Omsorgsnämndens blanketter och anvisningar
bottom of page